Jak powinno się właściwie transportować tablet’ a?